ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 دکتر اکبر محمدی 350 02833894350 a.mohammadi.1981@gmail.com
2 دکتر سلمه صداقت 300 02833894300