ردیف عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1 سازمان امور دانشجویان http://213.176.5.13
2 سامانه خوابگاه‌های غیردولتی http://kg.swf.ir
3 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://www.swf.ir
4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://www.msrt.ir/
5 پورتال دانشجویی صندوق رفاه http://bp.swf.ir